پرسیک افزار و آموزش انلاین:

آموزش های پرسیک افزار مناسب ورود به بازار کار است. افراد زیادی وجود دارند که فکر میکنند با ورود به دانشگاه و دانشجو شدن در رشته های کامپیوتر میتوانند برنامه نویس شوند و سپس بلافاصله بعد از فارغ التحصیلی میتوانند جذب بازار کار شوند و برای بازار کار محصولات مناسبی تولید کنند.اما دیری نمیگذرد که خیلی از انها متوجه میشوند که اموزش های دانشگاه اصلا مناسب بازار کار نیست و لازم است در فضایی غیر از دانشگاه اموزش های بیشتری ببینند تا برای بازار کار اماده شوند.

مشکل دانشگاه اینجا است که درس‌های دانشگاهی، و کلاس‌ها و کتاب‌های تئوری، دانشجو را برای کار عملی در دنیای واقعی آماده نمی‌کند. در بسیاری از رشته‌ها، به خصوص رشته هایی که با کامپیوتر و نرم‌افزارها مرتبط میشوند، آموخته‌های دانشگاه با مهارت های لازم برای انجام یک کار فاصله دارد. پرسیک افزار به همین دلیل اینجاست. یکی از اهداف پرسیک افزار این است که شکاف بین دانشگاه و بازار کار را پر کند

آخرین دوره های آموزشی

پرسیک افزار و سیستم مدیریت محتوای جوملا:

پرسیک افزار تمرکز ویژهای روی سیستم مدیریت محتوای جوملا دارد و یکی از مهمترین اهدافی که دنبالی میکند ارائه محتوای آموزشی تخصصی با عناوین افزونه نویسی جوملا و همچنین تولید افزونه های بومی و قدرتمند برای جوملا میباشد.